لرستان مخزن کارخانه ها و طرح های تعطیل شده برای کسب مقام اول مفلوکیت!!

لرستان مخزن کارخانه ها و طرح های تعطیل شده برای کسب مقام اول مفلوکیت!!

چندی است که استان لرستان پر از طرح ها و کارخانه های تعطیل شده مهمی از جمله لاستیک سازی خرم آباد، برج های دو قلو، پارسیلون، چرم و پوست و آجرماسه آهکی پلدختر شده و هم چنان مسئولین نه تنها به اشتغال و کاهش بیکاری کمک نکرده اند بلکه سعی در حفظ رتبه برتر خود در زمینه بیکاری شده است!؛