عضویت رئیس اداره تایید صلاحیت استاندارد لرستان در تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت

عضویت رئیس اداره تایید صلاحیت استاندارد لرستان در تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت

رئیس اداره تایید صلاحیت اداره کل استاندارد لرستان برای ممیزی آزمایشگاه پویا آزما خوانسار اصفهان به عضویت تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران درآمد. به گزارش طلوع غرب به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، اردشیر یاری رییس اداره تایید صلاحیت لرستان بعنوان ارزیاب سیستم و به همراه تیم ارزیابی مرکز ملی

افتتاح ۴۸ پروژه در هفته دولت

افتتاح ۴۸ پروژه در هفته دولت

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در هفته دولت ۴۸ پروژه افتتاح می‌شود، که حوزه آب و خاک با ۲۳ بیشترین پروژه را به خود اختصاص داد است.؛