🏴دعوت به حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع شهید مدافع امنیت ستوانیکم ” ایوب رومیانی”🏴 🔹همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزارعاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود🔹امام خمینی (ره) 💢شهید، این راست قامتان همیشه جاوید تاریخ ، ما را به میهمانی فرا می‌خواند💢 📌 قطعا مردم مؤمن، ولایی