فرآیند ارزیابی تخصصی برگزیدگان آزمون استخدامی در لرستان آغاز شد

فرآیند ارزیابی تخصصی برگزیدگان آزمون استخدامی در لرستان آغاز شد

علی‌اکبر دریکوند معاون آموزش و پرورش لرستان اظهارداشت: فرآیند ارزیابی تخصصی برگزیدگان آزمون استخدامی ابتدایی و استثنایی از امروز در استان لرستان آغاز شده که به مدت ۱۵ روز ادامه دارد. وی افزود: این فرآیند در هفت حوزه و توسط ۶۴ ارزیاب در ۱۶ گروه، ارزیابی می‌شوند که در مجموع هزار و ۳۸۶ داوطلب مورد