اطلاعیه

اطلاعیه

اراضی فاز 3 تعاونی مسکن فرهنگیان بدلیل اینکه خارج از محدوده قانونی شهر نورآباد و داخل اراضی مرغوب کشاورزی واقع گردیده و...؛
اطلاعیه مخابرات لرستان

اطلاعیه مخابرات لرستان

اطلاعیه مخابرات منطقه لرستان در خصوص عملیات برگردان و ارتقاء تجهیزات مخابرات شهرستان دلفان بر بستر فیبر نوری ؛