آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی

آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی

از ۳۱ تیرماه و با اجرای مرحله جدید از طرح کالابرگ، در صورت خرید ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار یارانه ۴۰۰ هزار تومانی معادل ۵۰ درصد، افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوارها اعمال می‌شود.؛