آزمایشگاه های همکار بازوی توانمند استاندارد

آزمایشگاه های همکار بازوی توانمند استاندارد

به گزارش طلوع غرب به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان، در راستای توسعه و افزایش دامنه آزمایشگاههای همکار در سطح استان، وحید والی زاده مرادی مدیرکل استاندارد استان لرستان به همراه عباس گودرزی نماینده شهرستان بروجرد در مجلس شورای اسلامی از آزمایشگاه مرجعان یکتای غرب بازدید به عمل آورد. در این بازدید