دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با امام جمعه شهرستان الیگودرز

دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با امام جمعه شهرستان الیگودرز

دكتر بهرام دلفان رييس دانشگاه به منظور تشريح امكانات ، تحهيزات پزشكي و پروژه هاي بهداشتي و درماني كه در سفر يك روزه وی به شهرستان اليگودرز امروز افتتاح خواهند شد با حجت السلام والمسلمين مهدي سرلك امام جمعه اين شهرستان ديدار كرد.؛