مدیر کل تامین اجتماعی :حیات تامین اجتماعی به کارفرمایان وصل است

مدیر کل تامین اجتماعی :حیات تامین اجتماعی به کارفرمایان وصل است

جشنواره تکریم کارفرمایان و کارآفرینان برتر استان لرستان با همت اداره کل تامین اجتماعی استان و با حضور معاونت امور اقتصادی و بین الملل استانداری لرستان، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیر کل تامین اجتماعی استان و جمعی از مسئولین و کارفرمایان برتر در سالن تامین اجتماعی شعبه دو خرم آباد برگزار شد. ؛