اطلاعیه

اطلاعیه

اراضی فاز 3 تعاونی مسکن فرهنگیان بدلیل اینکه خارج از محدوده قانونی شهر نورآباد و داخل اراضی مرغوب کشاورزی واقع گردیده و...؛