بیمه محصولات کشاورزی در لرستان ضروری است

بیمه محصولات کشاورزی در لرستان ضروری است

سید عماد شاهرخی درجلسه شورای معاونین ،مدیران ستادی ،شهرستانی و ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید برکشاورزی علمی، عنوان کرد: با توجه به ریسک پذیر بودن بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی امری ضروری است.؛