نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در اختیار فرمانداری‌ مرکز حوزه های انتخابیه اصلی قرار گرفت

نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در اختیار فرمانداری‌ مرکز حوزه های انتخابیه اصلی قرار گرفت

رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت:نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در اختیار فرمانداری‌ مرکز حوزه های انتخابیه اصلی قرار گرفت.؛
نحوه اعمال جرایم دوربین های ثبت تخلف

نحوه اعمال جرایم دوربین های ثبت تخلف

رئیس مرکز مدیریت راههای اداره راهداری لرستان گفت: در اعمال جریمه لحظه ای ، در صورت افزایش سرعت خودرو از سرعت مجاز محور لحظه عبور از دوربین، تخلف ثبت می شود.؛