‍ لرستان، فلاکت و آمارسازی مدیران

‍ لرستان، فلاکت و آمارسازی مدیران

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. این شاخص ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، به معنای بالاتر بودن معضلات اجتماعی، بیکاری یا تورم یا هر دو آنها است.؛
تفاهم در عقلانیت

تفاهم در عقلانیت

برای درک درست و شناخت دقیق از انتخابات و تاثیرگذاری انتخابات در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی جامعه ی زاگرس نشینان، در ابتدا شاخص فلاکت این استان ها را باید در سلسله انتخاباتی که ترجیحات بخشی از جامعه را رقم می زدند مورد بازبینی قرار داد.؛